Kas yra modulinės profesinio mokymo programos?

Ilgalaikiai veiksniai, lemiantys modulinio profesinio mokymo sistemos kaitą nustatomi bendraisiais principais. Pateiktose nuostatose yra nurodoma, kaip nustatyti principai bus įgyvendinti pereinant nuo dalykinio prie modulinio profesinio švietimo ir mokymo sistemos. Šie principai pagrįsti modulinio mokymosi analize, kurios patirtis, įgyta Lietuvoje ir kitose šalyse, atspindi dabartinį Lietuvos profesinį darbą švietimo ir mokymo kontekste.

Modulinės profesinio mokymo programos skatina skaidrumą pretenduojant į kvalifikaciją. Atlikus teorinę ir empirinę Lietuvos modulinio profesinio mokymo sistemos analizę, buvo sukurtas hipotetinis modulinio profesinio mokymo sistemos modelis. Modulinio profesinio mokymo sistemos lygiai (nacionalinis, institucinis, programa ir modulis) apibrėžiami pagal principus ((utilitarinis, kaupiamasis, motyvacinis, mokymo(si), technologinis, loginis nuoseklumas, bendradarbiavimas, sistemingumas)). Sistema remiasi struktūralizmo suvokimu, kuris apibendrina sistemos struktūrą ir veikimo principus. Modulinė profesinio mokymo sistema sukurta taip, kad būtų aiškiai perkelta į pagrindinius modelio lygius. MPM sistemos modelis yra baigiamųjų modulinio profesinio mokymo sistemų viršūnė – optimalios sąlygos pretenduoti į kvalifikaciją ar jos dalį, atsižvelgiant į modulinės profesinio mokymo sistemos principus (aiškumas, skaidrumas, lankstumas, tęstinumas). Pradedant nuo struktūros nacionaliniu lygiu, kiekvienas kitas lygis nustatomas toliau. Modelio patikros procedūra atskleidžiama ekspertų apklausos analizės rezultatais. Teisės politiniai dokumentai yra loginio nuoseklumo požiūrio būsenos, siekiant atspindėti modulinio mokymo koncepcijos raidą ir reguliavimo sistemos principų gaires. Modulinės profesinio mokymo sistemos politinis pagrindas yra nacionalinė kvalifikacijų struktūra. Šiame lygmenyje atsispindi profesinio mokymo politika ir vadyba, švietimo strategija ir vizija, apibrėžiančios strategines ir mokymo funkcijas bei veikiančios sistemos norminius dokumentus. Švietimo sistemos koncepcija turi apibrėžti modulinio mokymo institucinių-procedūrinių mechanizmų principus. Profesinio mokymo sistemos standartiniuose dokumentuose reikalaujama numatyti institucinių-procedūrinių mechanizmų realizavimą, apibrėžiant modulinio mokymo kūrimo sampratą, modulinio mokymo programų ir modulių kūrimo koncepciją ir protokolus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>