Advokatų kontora

Advokatų kontora – tai advokatų veiklos vieta. Advokatai gali veikti tiek invidualiai, tiek keliese, įkūrę advokatų kontorą, profesinę bendriją ar kt. Didžiausios advokatų kontoros gali vienyti net iki kelių tūkstančių teisininkų.  Lietuvoje advokatų kontorų veiklą reguliuoja LR Advokatūros įstatymas.

Advokato kontoroje gali dirbti ne tik vienas, bet ir keli advokatai, kiti teisininkai, įvairūs specialistai, jų padėjėjai. Advokatų kontorai vadovauja seniūnas arba vadovaujantis partneris.

Toliau, pagal galią seka asocijuoti partneriai, po jų – asocijuoti teisininkai, teisininkai. Teisiniam personalui taip pat priskiriami teisininkų padėjėjai.

Teisinį advokatų kontoros personalą aptarnauja administracinis-techninis personalas – darbuotojai, atliekantys administracines-technines funkcijas. Taip pat gali būti įvairūs specialistai (pvz., vertėjai, pardavimų, personalo, komunikacijos arba ryšių su visuomene specialistai ir kt.), projektų vadovai, koordinatoriai ir pan. Administracijai vadovauja Administracijos vadovas.

Dar gali būti aptarnaujantis personalas – asmenys nespecialistai, aptarnaujantys advokatų kontorą (pvz., apsaugos darbuotojai, valytojai ir kt.).

Mažos advokato kontoros veikla gali apimti visas teisės sritis. Tačiau šiuo metu vis labiau ryškėja veiklos specializacijos. Geriausių ir didžiausių advokatų kontorų pagrindinė sritis yra komercinė teisė. Atitinkamų kontorų klientai dažniausiai yra verslo objektai – įmonės, jų grupės ar paprasti verslininkai. Privatiems ir juridiniams asmenims paslaugas teikiančių advokatų praktika skiriasi.

Teisininkai paprastai specializuojasi siaurose teisės srityse. Konsultuodami diesnės reikšmės klientus, jie paprastai dirba grupėmis, kuriose dalyvauja atitinkamą ūkio šaką išmanantys ir tinkamą teisinę patirtį turintys specialistai. Tokie specialistai teikia teisines paslaugas visoje Lietuvoje.

Teisininkai, teikdami paslaugas, specializuojasi įvairiose teisės srityse. Pvz., Įmonių, Finansų ir mokesčių, Komercinės veiklos ir prekybos, Turto ir aplinkosaugos, Bankų ir finansų, Bendrosios komercinės teisės, Kapitalo rinkų, Ginčų sprendimo, Įsigijimų ir susijungimų, Bankų ir finansų, Ginčų sprendimo, Statybų teisės, Aplinkos apsaugos teisės, Ginčų sprendimo.

Advokatai gali veikti tiek pavieniui, t. y. įsteigę nuosavas advokatų kontoras, tiek ir drauge su kitais (pvz., steigdami profesinę bendriją). Savo ruožtu advokatų kontoros ir jų bendrijos gali vienytis į nacionalinius ar tarptautinius advokatų kontorų tinklus.

Didelė teisinių paslaugų bendrovė ar advokatų kontora tarptautiniu mastu vienija per kelis šimtus teisininkų. Didžiausios advokatų kontoros gali vienyti netgi kelis tūkstančius advokatų bei kitokių teisės specialistų. Pvz., amerikiečių teisės firma „DLA Piper“ vienija beveik 3 800 advokatų (2008 m.), „Baker & McKenzie“ – 3 600 (iš 10 000 darbuotojų), „Jones Day“ – 2 500. Didžiausia advokatų kontora Europoje – „Garrigues“ (per 2 000 advokatų, 2009 m.).

Šiuo metu ryškėja tendencijos, kad didelės arba vidutinės bendrovės renkasi vidutinio dydžio, o ne dideles advokatų kontoras. Kompleksinius ir sudėtingus teisinius klausimus, pasirodo, gali spręsti ne tik didelės teisinės bendrovės, bet ir vidutinio dydžio, turinčios 2-3 specialistus konkrečioje srityje.

Didelė teisinių paslaugų bendrovė ar teisininkų kontora Lietuvoje vienija per 25-30 teisininkų. Vidutinė – nuo 10 iki 15, maža – iki 10 teisininkų.

Didžiausios Lietuvos advokatų kontoros pagal jose dirbančių teisininkų skaičių (2009 m. sausio 1 d. duomenimis; pavadinimai – pagal 2011 m. duomenis) – LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai (59 teisininkai), „Baltic Legal Solutions Lietuva“ (50), „Raidla Lejins & Norcous“ (47), „Bernotas & Dominas Glimstedt“ (34), „Sorainen“ (32), „Triniti“ (30), VARUL (27), „Tark Grunte Sutkiene“ (27), Vilniaus 2-oji advokatų kontora (25), „Zabiela, Zabielaitė ir partneriai“ (18).

2007 m. pagal pajamas didžiausios 5 kontoros („Sorainen Law Offices“, „Bernotas ir Dominas Glimstedt“, „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN“, „Norcous&Partners“ ir „Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“) kartu gavo daugiau nei 50 mln. Lt pajamų.Teisinių paslaugų įkainiai Lietuvoje verslo klientams siekia nuo 150 iki 400 eurų už 1 valandos darbą.