Teisinė pagalba

Teisinė pagalba – tai pagalba įvairiais su teise susijusiais klausimais. Teisinė pagalba gali būti privati, taip pat, žmonėms susiduriantiems su finansinėmis problemomis teisinę pagalbą gali garantuoti valstybė, taip pat yra teikiamos teisinės paslaugos Lietuvoje.

Lietuvoje yra valstybės finansuojama teisinė pagalba. Tai yra tikrai didelis pliusas nedideles pajamas gaunantiems žmonėms. Šią teisinę pagalbą reglamentuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Šis įstatymas nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, siekiant suteikti šiems galimybę tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Teisinę pagalbą teikia viešoji advokatų kontora. Advokatai, teisinės pagalbos tarnybos yra pasirašę sutartis dėl pirminės ar antrinės pagalbos teikimo.

Pirminė teisinė pagalba – tai tam tikra nustatyta tvarka teikiama informacija, teisinės pagalbos, konsultacijos ir dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Taip pat, ši teisinė pagalba apima ir patarimus dėl ginčo, konflikto sprendimo ne teismo tvarka. Pirminė teisinė pagalba neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, atstovavimas bylose ir gynyba, įskaitant vykdymo procesą. Ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Gynyba ir atstovavimas bylose – įstatymų reglamentuojami procesiniai veiksmai, ginant įtariamojo, nuteistojo ar  atstovaujamojo teises ir interesus baudžiamosiose, civilinėse (išskyrus arbitražą) ir administracinėse bylose, taip pat tarptautinėse teisminėse institucijose, kurių jurisdikciją ar kompetenciją spręsti dėl Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių asmenų teisių pažeidimų yra pripažinusi Lietuvos Respublika, jeigu jose nėra teikiama teisinė pagalba.