Verslo plėtojimo kaime nauda

parama kaimuiLietuvai įstojus į Europos Sąjungą, galime įžvelgti labai daug naudų. Viena iš jų – atsigavusi žemės ūkio, kaimo turizmo plėtra. Pokyčių priežastis yra Europos Sąjungos teikiama finansinė parama kaimui. Jaunieji ūkininkai norintys savo ateitį sieti su žemės ūkiu, turėtų nedejuodami teikti paraiškas finansavimui gauti.

Parama kaimui skirstoma pagal keturias veiklos kryptis:

  • parama, norint pradėti verslą kaime. Įmonės, registruotos kaime ar gyventojai teikia paraiškas kartu su verslo planais. Išmokų gavimas priklauso nuo to, kaip įgyvendinamas verslo planas;
  • kaimo turizmui teikiama parama. Šią paramą gauti gali tik tie kaimo gyventojai, kurie nori plėtoti savo verslą, visus ataskaitinius metus vykdė su turizmu susijusią veiklą (kaimo turizmo sodybos, stovyklavietės ir pan.) ir gavo iš to pajamų;
  • parama, teikiama verslo kaime plėtrai. Minėtasis finansavimas teikiamas smulkiesiems kaimo vietovių verslininkams, norintiems toliau plėtoti verslą bei visus ataskaitinius metus vykdžiusiems veiklą, gavusiems pelną.
  • parama žemės ir miškų savininkams, norintiems plėsti miškus. Tai yra plečiant (sodinant) jaunuolynų miškus, įrengiant rekreacinius įrengimus, įsigyjant miško ūkio plėtrai reikalingą techniką.

Ne visi norintieji gali gauti paramą, kadangi taikomi itin aukšti atrankos kriterijai. Parama teikiama tik veikiantiems ir tarpusavyje nesusijusiems ūkio subjektams. T.y. numatomasis finansavimo gavėjas privalo vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir gauti iš to pajamas (ne mažiau nei 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos). Paraišką teikiančiojo fizinio asmens gyvenamoji vietovė privalo būti deklaruota, o juridinio – įregistruota, kaimo vietovėje. Dar vienas svarbus aspektas tai, kad pareiškėjo nekilnojamasis turtas, į kurį norima investuoti, vykdoma veikla taipogi turi būti kaimo teritorijoje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>